Jordbærpikene støtter FIRE

Foreningen ett skritt videre

Som Årets Handelsbedrift fikk Jordbærpikene en sjekk på 25 00 kroner som vi kunne gi bort til en selvvalgt veldedig organisasjon. Beløpet valgte vi å gi til FIRE, Foreningen Ett Skritt Videre. Foreningen gir mennesker som på grunn av rus eller andre sosiale grunner har falt ut av det ordinære miljøet et tilbud om tilhørighet og samhold.

FIRE er et rusfritt fritidstilbud som bruker idrett og friluft som mestringsarena for sine medlemmer, og vi synes det arbeidet de gjør for er beundringsverdig.