Jordbærpikene støtter Røde Kors

nødhjelp til flyktninger i Europa