Jordbærpikene Nerstranda

Nerstranda 9
9008 Tromsø
E-post: nerstranda@jordbarpikene.no
Tlf: 92 01 04 55

Åpningstider:

Mandag - Fredag 1000 - 2000
Lørdag 1000 - 1800

1. oktober flytter vi opp i 3. etasje.